Om Bålsta Ridskola

Bålsta Ridskola ligger på anrika Katrinedals Gård vid Övergran i Bålsta. Stallanläggningen och den intilliggande herrgårdsbyggnaden ägs av Anna & Christoffer Bonde och verksamheten startades av Anna-Carin Janson. I halvårsskiftet -15 köptes Anna-Carins andel av bolaget av Janina Bengtsson som var den första anställda i bolaget utöver Anna-Carin. Verksamheten har idag ca 250 ridande i veckan och 12 inackorderade privathästar. 

Ridskolan drivs sedan höstterminen -15 i föreningsform, genom den förening som sedan starten varit ansluten till ridskolan, Bålsta Ridsportförening. Bålsta Ridskola bedriver således ridundervisning för föreningens medlemmar på uppdrag av Bålsta Ridsportförening.