Ungdomssektionen

Undomssektionen (US) är en sektion i Bålsta Ridsportförening. US ansvarar för flera av våra viktiga evenemang och aktiviteter, såsom Julshowen och Spökkvällen. Vi driver också arbetet med skötare och stallvärdar och verkar för en inkluderande ungdomsverksamhet.

Vill du engagera dig i US, hör av dig till oss!

Styrelsen

Ordförande          Cassandra Ahlbäck
Vice ordförande  Ida Persson
Sekreterare          Ida Persson
Kassör                  Viktoria Hamrin
Ledamot               Tillie Andersson            
Suppleant            Alice ErKontaktuppgifter

balstaridskola.us@gmail.com

Instagram: Brf.ungdomssektionen

Swish ungdomssektionen 123 454 1777

Bålsta Ridsportförening
c/o Bålsta Ridskola

Katrinedalsvägen 40
746 93 Bålsta