Ungdomssektionen

Undomssektionen (US) är en sektion i Bålsta Ridsportförening. Ungdomssektionen ansvarar för flera av våra viktiga evenemang, såsom Julshowen och Spökkvällen. Ungdomssektionen driver också arbetet med skötare och stallvärdar och verkar för en inkluderande ungdomsverksamhet.

Vill du engagera dig i US, hör av dig till oss!

Styrelsen

Ordförande          Matilda Johansson
Vice ordförande  Elise Lagerberg
Sekreterare          Hilda Kallner
Vice sekreterare  Rebecca Tidestav
Kassör                  Julia Åman
Suppleant            Mariana Laajanen
Suppleant            Hanna Lundkvist
Suppleant            Fanny Åhlin
Suppleant            Cassandra Elo
Suppleant            Ida PerssonKontaktuppgifter

balstaridskola.us@gmail.com

Swish ungdomssektionen 123 454 1777

Bålsta Ridsportförening
c/o Bålsta Ridskola

Katrinedalsvägen 40
746 93 Bålsta