Ungdomssektionen

Undomssektionen (US) är en sektion i Bålsta Ridsportförening. Ungdomssektionen ansvarar för flera av våra viktiga evenemang, såsom Julshowen och Spökkvällen. Ungdomssektionen driver också arbetet med skötare och stallvärdar och verkar för en inkluderande ungdomsverksamhet.

Vill du engagera dig i US, hör av dig till oss!

Styrelsen

Ordförande          Rebecka Tidestav
Vice ordförande  Elise Lagerberg
Sekreterare          Cassandra Elo
Kassör                  Ida Persson
Ledamot               Michelle Jönér
Ledamot               Tindra Hellberg-Lesojeff
Suppleant            Anna Ericsson
Suppleant            Linnea Hellberg
Suppleant            Cajsa Carlsson
Suppleant            Matilda Bergfalk
Suppleant            Lisa PetterssonKontaktuppgifter

balstaridskola.us@gmail.com

Swish ungdomssektionen 123 454 1777

Bålsta Ridsportförening
c/o Bålsta Ridskola

Katrinedalsvägen 40
746 93 Bålsta