Ungdomssektionen

Undomssektionen (US) är en sektion i Bålsta Ridsportförening. US ansvarar för flera av våra viktiga evenemang och aktiviteter, såsom Julshowen och Spökkvällen. Vi driver också arbetet med skötare och stallvärdar och verkar för en inkluderande ungdomsverksamhet.

Vill du engagera dig i US, hör av dig till oss!

Styrelsen

Ordförande          Vendela Håkansson
Vice ordförande  Cassandra Ahlbäck
Sekreterare          Ida Persson
Kassör                  Cassandra Ahlbäck
Ledamot               Tindra Hellberg-Lesojeff
Suppleant            Tillie Andersson
Suppleant            Viktoria HamrinKontaktuppgifter

balstaridskola.us@gmail.com

Instagram: Brf.ungdomssektionen

Swish ungdomssektionen 123 454 1777

Bålsta Ridsportförening
c/o Bålsta Ridskola

Katrinedalsvägen 40
746 93 Bålsta