Styrelsen och styrelsearbete

Bålsta Ridsportförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och har sin verksamhet på Katrinedals Gård. Alla vi som rider på vår anläggning, dvs. såväl ridskoleelever som privatryttare, är medlemmar i Bålsta Ridsportförening och det är på uppdrag av föreningen som Bålsta Ridskola bedriver ridskoleverksamhet. 

Du betalar ditt medlemskap en gång per år och utöver att kunna delta i aktiviteter är du då även försäkrad via Svenska Ridsportförbundets kollektiva olycksfallsförsäkring och du får hem den officiella tidningen Häst & Ryttare i brevlådan.

Både medlems- och ridavgiften betalas till Bankgiro 100-0884. Ange namn och personnummer på inbetalningen. 

Medlemsavgift

Junior (upp till 20 år) 300kr/år
Senior 350kr/år

Medlemsskapet gäller per kalenderårStyrelsen

Ordförande   Helena Kihlblom
Sektreterare Theresa Turesson
Kassör   Mira Häggström-Lesojeff
Ledamot Erica Wikström
Ungdomsrepresentant och Ledamot   Rebecca Tidestav
Suppleant   Susanne JanssonKontaktuppgifter

foreningen@balstaridskola.se

Bålsta Ridsportförening
c/o Bålsta Ridskola

Katrinedalsvägen 40
746 93 Bålsta