Styrelsemöten och årsmöte 2024

2024

28/2 Årsmöte kl.19.00 via Teams, maila foreningen@balstaridskola.se för att anmäla dig och få en länk.