Lektionsschema

Höstterminen 2021 börjar måndag 9 augusti och slutar torsdag 30 december. Betalningen delas upp i två betalningsperioder om vilka du binder upp dig för en åt gången. Vill du säga upp din plats under terminens gång gör du det senast en månad innan pågående betalningsperiod slutar. Betalningsperiod 1 HT-21: 9/8- 17/8. Betalningsperiod 2 HT-21: 18/10 - 30/12. Vårterminen 2022 börjar 3/1-2022.

LEDIGA PLATSER HT2020:


MÅNDAG                      TISDAG                       ONSDAG                         TORSDAG                   FREDAG                 LÖRDAG
20.15 Sen Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16.15 Jun Röd       
                                                                                                                                                                                      10.00 Jun/Sen Gul