Lektionsschema

Vårterminen börjar torsdagen 2 januari och slutar torsdag 18 juni. Betalningen delas upp i två betalningsperioder om vilka du binder upp dig för en åt gången. Vill du säga upp din plats under terminens gång gör du det senast en månad innan pågående betalningsperiod slutar. Betalningsperiod 1 VT-20: 2/1- 22/3. Betalningsperiod 2 VT-20: 23/3 - 18/6. Höstterminen 2020 börjar 3/8-2020.

LEDIGA PLATSER VT2020:


MÅNDAG                      TISDAG                       ONSDAG                         TORSDAG                   FREDAG                 SÖNDAG
16.15 Junior Grön                                              18.45 Senior Blå                                                 15.30 Ridlekis        
20.15 Senior Röd                                               19.30 Senior Gul