Lektionsschema

Vårterminen 2022 börjar måndag 3 januari och slutar lördag 2 juli. Betalningen delas upp i två betalningsperioder om vilka du binder upp dig för en åt gången. Vill du säga upp din plats under terminens gång gör du det senast en månad innan pågående betalningsperiod slutar. Betalningsperiod 1 VT-22: 3/1- 3/4. Betalningsperiod 2 VT-22: 4/4 - 2/7. Höstterminen 2022 börjar 8/8-2022.

LEDIGA PLATSER HT2020:


MÅNDAG                      TISDAG                       ONSDAG                         TORSDAG                   FREDAG                 LÖRDAG
                                                                                                                                                               
20.15 Sen Röd                                                   18.30 Sen Röd