Lektionsschema

Höstterminen börjar måndagen 5 augusti och slutar söndag 29 december. Betalningen delas upp i två betalningsperioder om vilka du binder upp dig för en åt gången. Vill du säga upp din plats under terminens gång gör du det senast en månad innan pågående betalningsperiod slutar. Betalningsperiod 1 HT-19: 5/8- 13/10. Betalningsperiod 2 HT-19: 14/10 - 29/12. Vårterminen 2020 börjar 2/1-2020.

LEDIGA PLATSER
Här är en översikt över de grupper som har lediga platser höstterminen 2019. Hör av dig även om du inte hittar en ledig plats som passar dig!!

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag


 

                               

16.15-17.00
Ridlekis
2 platser16.15-17.00
nivå grön 
1 plats 

20.15-21.30
Senior Hopp Svart
1 plats 18.00-18.45
Junior röd
1 plats