Lektionsschema

Vårterminen börjar onsdagen 2 januari och slutar torsdag 20 juni. Betalningen delas upp i två betalningsperioder om vilka du binder upp dig för en åt gången. Vill du säga upp din plats under terminens gång gör du det senast en månad innan pågående betalningsperiod slutar. Betalningsperiod 1 VT-19: 2/1- 24/3. Betalningsperiod 2 VT-19: 25/3 - 20/6. Höstterminen 2019 börjar 5/8-2019.

LEDIGA PLATSER
Här är en översikt över de grupper som har lediga platser vårterminen 2017. Hör av dig även om du inte hittar en ledig plats som passar dig!!

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag 

                               

Ridlekis
16.15-17.00
1 platser

                           16.15-17.00
nivå grön 
1 plats  
15.30-16.15
Ridlekis
2 platser

16.15-17.00
nivå grön

1 plats